CONSEL PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA DOO, PALIĆ

telefon
Naziv:
CONSEL PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA DOO, PALIĆ
PIB:
100849554
Adresa:
Prežihov Voranca 6/b, Palić
Telefoni:
+381 24/754670
Naziv:
CONSEL PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA DOO, PALIĆ
PIB:
100849554
Adresa:
Prežihov Voranca 6/b, Palić
Telefoni:
+381 24/754670