Naziv:
EKO SUB DDD SUBOTICA
PIB:
107762914
Adresa:
Ivangradska 2, Subotica
Telefoni:
+381 24 554388
+381 63 551724
Web:
http://www.ekosub.rs
Radno vreme danas:
07:00-20:00
Otvoreno
Posetioci: 2717
O nama

"Eko-Sub" je preduzeće sa osnovnom delatnošću obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije i suzbijanja korova. Pored osnovne delatnosti, preduzeće se bavi i pružanjem konsultantskih usluga u oblasti uvođenja sistema kvailteta prema zahtevima razilčitih standarada, a 2019. godine proširili smo oblast delovanja u vidu pružanja usluga za održavanje i uređenja okoline.


Otvoreno
Posetioci: 2717
Radno vreme danas: 07:00-20:00
Mapa
Pošalji poruku
Detaljan opis o firmi

"Eko-Sub" je preduzeće sa osnovnom delatnošću obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije i suzbijanja korova. Pored osnovne delatnosti, preduzeće se bavi i pružanjem konsultantskih usluga u oblasti uvođenja sistema kvailteta prema zahtevima razilčitih standarada, a 2019. godine proširili smo oblast delovanja u vidu pružanja usluga za održavanje i uređenja okoline. 

Vršimo usluge :

 • dezinfekcije
 • dezinsekcije
 • deratizacije
 • fumigacije
 • suzbijanja korova
 • košenje trave i korova
 • orezivanje - sečenje drveća
 • sakupljanje i odnošenje trave, korova i lišća
 • čišćenje ptičijeg izmeta
 • hemijsko suzbijanje trave i korova
 • čišćenje snega

Naš stručno-operativni tim je na usluzi klijentima 365 dana u godini, u noćnim satima, nedeljom i praznicima.

"Eko Sub" svoj osnovni zadatak ostvaruje po najvišim evropskim normama zahvaljujući stalnom unapređenju, podizanju i razvijanju kvaliteta svojih usluga, dobroj organizaciji, uz maksimalno i racionalno korišćenje tehničkih potencijala.

Danas je preduzeće potpuno opremljeno tehnički, što podrazumeva posedovanje kompletne opreme za izvođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije i suzbijanja korova. U preduzeću rade stručni kadrovi sa stečenim visokim obrazovanjem iz obalsti veterinarskih nauka, medicine, sanitarne zaštite, tehnologije i zaštite bilja, kao i optimalan broj operativaca, običenih za vršenje poslova DDD.

Usluge vršimo najkvalitetnijim proverenim ekološkim preparatima na način koji isklučuje mogućnost ometanja poslova naših klijenata i sa posebnom pažnjom pristupamo imovini korisnika usluga kao i zdravlju zaposlenih.

Osnovni cilj usklađiavnja poslovanja sa zahtevima standarda za sistem menadžmenta kvalitetom je bio podizanje nivoa poslovanja na viši nivo, obezbeđenje poverenja korisnika u kvalitet pruženih usluga, kao i obezbeđenje poverenja proizvođačima hrane da će se procesi dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije odvijati u skladu sa zahtevima koje postavljaju njihovi zahtevi u pogledu HACCP sistema, kao i drugih standarda i zahteva koji se odnose na bezbednost hrane.

Za sve navedene radove izvedene od strane našeg tima dajemo garanciju za iste.

Dobro došli u firmu "Eko-Sub"

reklamni baner