HAI LOGIC INŽENJERING DOO

telefon
HAI LOGIC INŽENJERING DOO

Firma "HAI Logic Inženjering" se je firma iz Subotice koja se već dugo godina bavi izradom projekta, izvođenjem i stručnim nadzorom. Uspešno poslujemo dugi niz godina u celoj Srbiji a i šire. Najviše radimo  toplotne instalacije  za korišćenje geotermalne energije  i toplotne instalacije sa koriščenjem sunčeve energije. Danas su sve popularniji solarni kompleti za pripremu sanitarne tople vode i podršku grejanju.U našoj ponudi mogu se naći solarni kompleti koji sadrže sve potrebne komponente za postavljanje solarnih instalacija. Naše stručno osoblje je tu da posavetuje sve naše klijente i da osmisle najbolje rešenje za njihov prostor.

 


Zatvoreno Posetioci: 566
Radno vreme danas: 08:00-15:00
Naziv:
HAI LOGIC INŽENJERING DOO
PIB:
111734596
Adresa:
Trg cara Jovana Nenada 15
Telefoni:
+381 24 552 157
+381 69 552 1570
Mapa
Adresa ne postoji!
Pošalji poruku
Detaljan Opis o firmi

Glavna delatnost preduzeća HAI LOGIC INŽINJERING  je:

 • instalacija za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju
 • unutrašnje gasne instalacije
 • toplotne instalacije za korišćenje sunčeve energije
 • toplotne instalacije za korišćenje geotermanlne energije
 • instalacije procesne tehnike  i zaštite životne sredine
 • sisteme automatskog upravljana instalacijama procesne tehnike  i zaštite životne sredine
 • sistem automatskog upravljanja instalacijama za vodosnabdevanje
 • sistem automatskog upravljanja sa instalacijama za tretman otpadnih voda
 • automatsko upravljanje sa instalacijama za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju

 

TOPLOTNE PUMPE
Kod sistema za grejanje ukupni troškovi se mogu podeliti na troškove instalacije i na pogonske troškove. U većini slučajeva, ukupni pogonski troškovi u toku perioda korišćenja višestruko prevazilaze troškove ugradnje odnosno instalacije sistema. Smanjenje pogonskih troškova kod instalacija za grejanje moguće je postići korišćenjem besplatnih izvora energije kao što su:
 •  toplotna energija sunčevog zračenja koja je akumulirana u vazduhu,
 •  geotermalna energija koja je akumulirana u tlu,
 •  toplotna energija koja je akumulirana u vodotokovima i jezerima,
 •  toplotna energija koja je akumulirana u otpadnim vodama,

 Korišćenje ovih izvora energije za potrebe grejanja moguće je pomoću toplotnih pumpi.

Zajednička osobina ovih izvora energije je relativno niska temperatura

Primena toplotnih pumpi kod instalacija za grejanje ima niz prednosti kao što su:
 • smanjenje troškova za grejanje;
 • automatsko upravljanje i kontrola sistema za grejanje;
 • priprema sanitarne tople vode bez ograničenja;
 • bez emisije štetnih materija u neposrednu okolinu; 

SOLARNE INSTALACIJE za pripremu tople potrošne vode ili solarni hobridni sistemi  više ne predstavljaju tzv. alternativne izvore energije, već predstavljaju uobičajen način za dobijanje tople vode ili dodatni izvor energije za grejanje.u našem podneblju ima dovoljan broj sunčanih dana tokom godine  da možemo samo sa energijom sunca podmiriti  više od polovine (60%) godišnje potrebe za toplom vodom.U periodu kada se toplota dobija  iz solarnih kolektora (april-oktobar), ne koristi se ni jedan drugi izvor energije, dok u periodu kada nema solarnog prinosa  koriste se pomoćni izvori energije (el. energija, gas, čvrsto gorivo). Dakle govorimo o suncu kao primarnom izvoru energije.

SOLARNI HIBRIDNI SISTEMI  koriste se za grejanje gde je sunce sekundarni izvor energije. Učešće sunčeve energije u ukupnom energetskom bilansu  tokom grejne sezone  zavisi od površine  instaliranih kolektora  i od vrste grejne instalacije (radijatorsko, podno grejanje).Solarni hibridni sistem akumulira toplotu  tokom trajanja sunčevog zračenja  preko dana, i kada se pojavi potreba (može i u toku trajanja perioda akumulacije) prenosi toplotu u objekat koji se greje.

 

 

 

 

Naziv:
HAI LOGIC INŽENJERING DOO
PIB:
111734596
Adresa:
Trg cara Jovana Nenada 15
Telefoni:
+381 24 552 157
+381 69 552 1570
Radno vreme
ponedeljak
08:00-15:00
utorak
08:00-15:00
sreda
08:00-15:00
četvrtak
08:00-15:00
petak
08:00-15:00
subota
Zatvoreno
nedelja
Zatvoreno