AKCIONARSKO DRUŠTVO PANON CRVENKA, FABRIKA ZA PROIZVODNJU ALKOHOLA, ALKOHOLNIH PIĆA, SIRĆETA I KVASCA, KELEBIJA

Naziv:
AKCIONARSKO DRUŠTVO PANON CRVENKA, FABRIKA ZA PROIZVODNJU ALKOHOLA, ALKOHOLNIH PIĆA, SIRĆETA I KVASCA, KELEBIJA
PIB:
100261564
Adresa:
Edvarda Kardelja 341, Kelebija
Naziv:
AKCIONARSKO DRUŠTVO PANON CRVENKA, FABRIKA ZA PROIZVODNJU ALKOHOLA, ALKOHOLNIH PIĆA, SIRĆETA I KVASCA, KELEBIJA
PIB:
100261564
Adresa:
Edvarda Kardelja 341, Kelebija