ČIKOŠ GROUP IZDAVAČKO, ŠTAMPARSKO I TRGOVINSKO PREDUZEĆE EXPORT IMPORT DOO SUBOTICA ČIKOŠ ŠTAMPA PREDUZEĆE ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA DOO SUBOTICA

Naziv:
ČIKOŠ GROUP IZDAVAČKO, ŠTAMPARSKO I TRGOVINSKO PREDUZEĆE EXPORT IMPORT DOO SUBOTICA ČIKOŠ ŠTAMPA PREDUZEĆE ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA DOO SUBOTICA
PIB:
100960796
Adresa:
Đevđelijska 16 b, Subotica
Naziv:
ČIKOŠ GROUP IZDAVAČKO, ŠTAMPARSKO I TRGOVINSKO PREDUZEĆE EXPORT IMPORT DOO SUBOTICA ČIKOŠ ŠTAMPA PREDUZEĆE ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA DOO SUBOTICA
PIB:
100960796
Adresa:
Đevđelijska 16 b, Subotica