IMRE BOROŠ ĐEVI PR POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ELEKTROMIRKEC SUBOTICA

Naziv:
IMRE BOROŠ ĐEVI PR POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ELEKTROMIRKEC SUBOTICA
PIB:
108420316
Adresa:
Uskočka 14, Subotica
Naziv:
IMRE BOROŠ ĐEVI PR POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ELEKTROMIRKEC SUBOTICA
PIB:
108420316
Adresa:
Uskočka 14, Subotica