MARIJA NAĐ OLAJOŠ PR KROJAČKA RADNJA ZA PROIZVODNJU OSTALIH ODEVNIH PREDMETA I PRIBORA MERITEX NO SUBOTICA

Naziv:
MARIJA NAĐ OLAJOŠ PR KROJAČKA RADNJA ZA PROIZVODNJU OSTALIH ODEVNIH PREDMETA I PRIBORA MERITEX NO SUBOTICA
PIB:
109537456
Adresa:
Vilmoša Harangozoa 58, Subotica
Naziv:
MARIJA NAĐ OLAJOŠ PR KROJAČKA RADNJA ZA PROIZVODNJU OSTALIH ODEVNIH PREDMETA I PRIBORA MERITEX NO SUBOTICA
PIB:
109537456
Adresa:
Vilmoša Harangozoa 58, Subotica