ORTAČKO DRUŠTVO PRALICA I DR. SA NEOGRANIČENOM SOLIDARNOM ODGOVORNOŠĆU DONJI TAVANKUT

Naziv:
ORTAČKO DRUŠTVO PRALICA I DR. SA NEOGRANIČENOM SOLIDARNOM ODGOVORNOŠĆU DONJI TAVANKUT
PIB:
103473731
Adresa:
MIJE MANDIĆA 20, Donji Tavankut
Naziv:
ORTAČKO DRUŠTVO PRALICA I DR. SA NEOGRANIČENOM SOLIDARNOM ODGOVORNOŠĆU DONJI TAVANKUT
PIB:
103473731
Adresa:
MIJE MANDIĆA 20, Donji Tavankut