PREDUZEĆE ILIJADA EXPORT-IMPORT ZA TRGOVINU I Ugostiteljstvo DOO, KELEBIJA

Naziv:
PREDUZEĆE ILIJADA EXPORT-IMPORT ZA TRGOVINU I Ugostiteljstvo DOO, KELEBIJA
PIB:
100850038
Adresa:
Čavolj 116/a, Kelebija
Naziv:
PREDUZEĆE ILIJADA EXPORT-IMPORT ZA TRGOVINU I Ugostiteljstvo DOO, KELEBIJA
PIB:
100850038
Adresa:
Čavolj 116/a, Kelebija