VIKTOR KRMPOTIĆ PR ORGANIZACIJA GEODETSKIH POSLOVA GEO-VIZURA 2014 SUBOTICA

telefon
Naziv:
VIKTOR KRMPOTIĆ PR ORGANIZACIJA GEODETSKIH POSLOVA GEO-VIZURA 2014 SUBOTICA
PIB:
108397247
Adresa:
Štrosmajerova 8, Subotica
Telefoni:
+381 24/539309
+381 62200252
Naziv:
VIKTOR KRMPOTIĆ PR ORGANIZACIJA GEODETSKIH POSLOVA GEO-VIZURA 2014 SUBOTICA
PIB:
108397247
Adresa:
Štrosmajerova 8, Subotica
Telefoni:
+381 24/539309
+381 62200252