Ekonomski fakultet raspisao konkurs za upis nove generacije studenata

Pred zainteresovanim kandidatima koji se odluče da studiraju u Subotici je raznovrstan izbor, budući da imaju mogućnost da konkurišu na osam studijskih programa i ukupno 314 mesta, od čega je 195 na budžetu, a 119 mesta na samofinansiranju.

Među studijskim programima na koje budući brucoši mogu da konkurišu su Agrarna ekonomija i agrobiznis (28 mesta), Evropska i međunarodna ekonomija i biznis (35 mesta), Finansije, bankarstvo i osiguranje (63 mesta), Marketing (61 mesto), Menadžment (33 mesta), Računovodstvo i revizija (37 mesta), Trgovina (24 mesta) i Poslovna informatika (33 mesta).

Pravo učešća na konkursu imaju kanditati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, koji će prijavu za upis u prvu godinu studija moći da podnesu od 24. do 26. juna na Ekonomskom fakultetu u Subotici, od 8 do 14 časova.

Prijemni ispit kanditati će polagati 1. jula, iz dva od ukupno pet nastavnih predmeta (Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Matematika, Filozofija sa logikom i Informatika), po sopstvenom izboru. Preliminarni rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 2. jula, a konačna rang lista 9. jula. Upis primljenih kandidata biće 10. i 11. jula, od 9 do 14 časova.

Detaljne informacije o kvotama i uslovima za upis na Ekonomski fakultet u Subotici možete pročitati ovde.

Izvor: www.subotica.com