Imovina "Solida" ide na doboš

Na prodaju je ponuđena imovina Solida koju čini stopostotni udeo u preduzećima Solid eksport komerc, Solid Moda-produkt i Solid BS Bajmok. Početna cena je 5,8 miliona dinara. Javno nadmetanje će se održati 16. aprila u odeljenju za stečaj Agencije u Novom Sadu.

Stečaj u Solidu otvoren je 27.8.2015. godine na predlog Agencija za privatizaciju zbog trajne nesposobnosti plaćanja. Tada je račun preduzeća bio više od deset godina u blokadi, na iznos veći od 122 miliona dinara, sa vrlo malim mesečnim prihodima u odnosu na rashode.

Solid je jedno od 188 preduzeća obuhvaćenih akcionim planom Vlade Srbije za okončanje procesa privatizacije kroz pokretanje stečaja iz 2015. godine.

Izvor: www.subotica.com