Instruktori neophodni za pravilan razvoj učenika

Od nove školske godine, u Subotici će 240 učenika kroz četiri srednje škole biti obuhvaćeno sistemom dualnog obrazovanja, kao i 40 kompanija čija je zakonska obaveza da imenuju instruktora koji će biti zadužen za vođenje i praćenje učenika kroz praktičan rad. Prva od ukupno četiri obuke, kroz koje bi trebalo da prođe oko stotinu instruktora, realizovana je u Regionalnoj privrednoj komori, a nju je uspešno završilo 20 instruktora za obrazovne profile bravar-zavarivač i električar.

- Instruktor je lice zaposleno kod poslodavca, koje neposredno obezbeđuje da se tokom učenja kroz rad realizuju sadržaji propisani planom i programom nastave, te da učenici steknu kompetencije propisane standardom kvalifikacije. Nakon obuke, instruktori dobijaju licencu i mogu da obavljaju ovo zaduženje u svojim kompanijama - objasnio je Janoš Bagi, samostalni stručni saradnik u Regionalnoj privrednoj komori.

Buduće instruktore je kroz trodnevnu obuku vodio Leonadro Brenda, koji je i sam instruktor u kompaniji u kojoj radi, a kako je rekao, da bi obrazovanje bilo efikasno i da bi stekli stručne kompetencije, neophodno je da učenici pored znanja, veština i stavova koje stiču u srednjoj školi, to upotpune i do kraja usavrše u preduzeću.

- Prvi i drugi dan su bili izuzetno uspešni, budući da su instruktori pokazali veliko interesovanje. Sa njima smo radili motivaciju koja je vrlo važna, zatim veštine i stilove komunikacije, pri čemu smo naglasak stavili na asertivan stil kao jedan od važnijih stilova komunikacije sa učenicima, tu je i praćenje rada učenika koje treba svakodnevno da se odvija u kompaniji, kao i procenjivanje rada. Poslednjeg dana obuke, instruktori su napravili prezentaciju i sumirali sve što su naučili tokom ove obuke - rekao je Brenda.

Pored praćenja rada, važna je i kontinuirana podrška učenicima tokom prakse u kompaniji, zbog čega je Nevenka Žeželj, profesorka u srednjoj školi, naglasak stavila upravo na ove teme.

- Podrška učenicima, razumevanje perioda adolescencije kada su pred njima brojni izazovi i teškoće, jesu neki od problema sa kojima će se svaki instruktor susresti, zbog čega je važno da zna kako u datim situacijama da reaguje i da ukaže na moguće načine rešavanja i prevazilaženja problema u odrastanju. To je težak i odgovoran posao, i ne mogu se svi problemi rešiti brzo i odjednom, a svakako ih ne može rešiti sam instruktor, već je neophodan timski rad - istakla je Žeželj.

U Subotici su sistemom dualnog obrazovanja obuhvaćene Politehnička, Tehnička i Ekonomska škola, a od 1. septembra biće i Hemijsko-tehnološka škola, u kojima će učenicima na raspolaganju biti ukupno devet obrazovnih profila po dualnom obrazovanju, poput bravara-zavarivača, električara, tehničara za digitalnu grafiku i internet oblikovanje, kuvara, konobara, pekara-poslastičara i drugih.

Izvor: www.subotica.com