IT kompanija dodelila tri stipendije studentima VTŠ-a

Simbolične čekove stipendistima uručio je Miloš Ćuković, predstavnik kompanije Studio "Present", koji je istakao da studentima stipendija znači mnogo, ne samo u novčanom smislu, već i u tome što će im omogućiti usavršavanje u dinamičnom i stručnom okruženju.

Ovaj čin je za prof. dr Zlatka Čovića, pomoćnika direktora Visoke tehničke škole, pokazatelj da su kompanije u gradu, regionu, ali i šire, pronašle u ovoj obrazovnoj ustanovi strateškog partnera kada je reč o edukaciji inženjera različitih profila.

- Dokaz da edukujemo kadar koji poseduje praktično i primenljivo znanje je i činjenica da je u posledne dve-tri godine oko 20 naših studenata dobilo stipendije od kompanija sa kojima imamo odličnu saradnju. Jedna od njih je i Studio "Present" sa kojom sarađujemo niz godina na različitim projektima. Studenti unapređuju svoje znanje radom u kompanijama, ne zapostavljajući svoje školske obaveze - istakao je prof. dr Čović.

Proces selekcije stipendista varira od kompanije do kompanije, ali svaki od njih podrazumeva nekoliko test faza. Tokom trajanja stipendije, studenti odlaze u kompanije na stručnu praksu, gde primenjuju stečeno znanje sa Visoke škole i uče nove tehnike koje su specifične za određene tipove poslova. Većina studenata, nakon završetka studija, posao započinje baš u tim kompanijama koje su im dodelile stipendiju.

- Visoka tehnička škola u Subotici ne određuje posebne kriterijume kada je reč o tome ko će dobiti stipendiju. To prepuštamo industriji, odnosno kompanijama, da na osnovu svojih potreba izaberu stipendiste. Mislim da je to bolje rešenje, jer preduzeća znaju najbolje da procene kakav tip budućeg inženjera im je potreban za određene poslove i shodno tome da ih obučavaju na stručnoj praksi - rekao je prof. dr Igor Firstner, direktor Visoke škole.

Ovim događajem je obeležen još jedan početak školske godine i poslata poruka da subotičke IT kompanije podržavaju mlade i talentovane ljude u njihovom daljem razvoju.

Izvor: www.subotica.com