Izjava o zaštiti podataka

Portal Subotica.biz poštuje Vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon i 68/12 – odluka US i 107/12), s tim da se pojedine odredbe ovog Zakona o uslovima za obradu, kao i o pravnim i obavezama u vezi sa obradom ne primenjuju na obradu podataka koji su dostpuni svakome i objavljeni u javnim glasilima i publikacijama ili pristupačni u arhivama, muzejima i drugim sličnim organizacijama.

E-mail adresa koju dostavite u cilju funkcionisanja odeljka „Kontaktirajte nas“ na Subotica.biz se ne prikazuje na sajtu i ne dostavlja Posetiocima u bilo kom slučaju. Ova e-mail adresa se koristi isključivo u cilju funkcionisanja ovog sistema/odeljka.

Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa Zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po vas.

Prikupljamo podatke koji su navedeni prilikom registracije, kao i sve informacije napisane u opisu preduzeća, i to isključivo radi pružanja usluge koju korisnik traži.

Takođe prikupljamo podatke o korišćenju portala (cookies – kolačić) i druge tehničke podatke koji nisu lične prirode.

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu info@subotica.biz

Sadržaj izjave o prijvatnosti može biti promenjen u bilo koje vreme bez prethodne najave, saglasnosti ili obaveštavanja korisnika. Svaka promena izjave o privatnosti biće objavljena na ovoj stranici.