Pretražite uz pomoć gornjeg polja ili kliknite na mehurić da se pojave podaci u preduzeću.

Kamenorezac

"EV-PRO"je savršeni izbor za kamene spomenike i dekorativne predmete vrhuskog kvaliteta. U sklopu kamenorezačke radionice obavljaju se poslovi na izradi nadgrobnih spomenika  od prirodnog i veštačkog kamena, izrada enterijera  i  eksterijera po zahtevu  naručioca, od peko 50 vrsta prirodnog kamena i svih vrsta završnih zanatskih radova  u građevinarstvu. Posetetite nas na adresi Pačirski put 59 za trajni kvalitet.