Pretražite uz pomoć gornjeg polja ili kliknite na mehurić da se pojave podaci u preduzeću.

Privatne obrazovne ustanove

"Filijala Akademije Oxford" u Subotici je osnovana, u samom centru grada, pre deset godina. Iako se radi o relativno mladom Centru, isti se svojom profesionalnošću, posvećenošću, te kvalitetom rada izborio za vodeće mesto, ne samo na lokalnom, već i na regionalnom nivou, kako po broju upisanih polaznika, tako i po broju različitih kurseva, koji se nalaze u ponudi istog. Mimo renomirane Škole stranih jezika sa svestranom ponudom, Centar se bavi i prevođenjem sudskih dokumenata, sa, odnosno bez overe sudskih tumača za sve jezike. Srce ove velike organizacije, čiji se rad bazira na međunarodnim standardima, nalazi se u Jagodini, pri čemu su najveći centri locirani u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, kao i u drugim gradovima.

EDUKATIVNO-KREATIVNA UČIONICA "MAGISTRA" nudi letnji program za osnovce, koji traje od 1. jula do sredine avgusta. Program uključuje tematske radionice, sportske aktivnosti, šah i dramske sekcije. Od 15. avgusta počinje pripremna nastava za novu školsku godinu, s fokusom na ponavljanje gradiva iz osnovnih predmeta.

Tokom školske godine, "Magistra" pruža produženi boravak gde deca mogu raditi domaće zadatke uz pomoć iskusnih prosvetnih radnika. Prijave su u toku, a roditelji mogu prijaviti svoju decu na broj 065/826 00 65.

"Learnit"  je škola programiranja koja je osnovana 2017. godine u okviru subotičkog ogranka kompanije Infora Research Group doo Novi Sad koja se bavi razvojem softverskih rešenja za racionalizaciju troškova i povećanje efikasnosti složenih sistema.

Pored programskih jezika, polaznici se uče matematičkoj logici i algoritamskom pristupu rešavanja problema.

Srednja škola "DAVOR ŠTEFANEK" je privatna škola za srednje obrazovanje kadrova i sticanje visokih stručnih kompetencija u pružanju profesionalnih usluga u oblasti zdravstvenog i gimnazijskog obrazovanja. Škola je organizovana na principima klasične nastave. Praktična nastava  i vežbe se organizuju u nastavnim bazama. Nastava se izvodi na srpskom jeziku.

Realizuju se sledeći nastavni planovi i programi za gimnazijsko i medicinsko obrazovanje:

  • Gimnazija sportskog smera
  • Gimnazija opšteg smera
  • Fizioterapeutski tehničar

"Smart edu&ca" je obrazovno-razvojni centar osnovan u Subotici sa idejom da ulaganje u decu podrazumeva ulaganje u njihovo znanje i razvoj njihovih sposobnosti. Polaznicima obezbeđujemo stimulativnu sredinu sa programima i svim didaktičkim sredstvima koje koristimo u radu. Omogućavamo idividualan razvoj i izražavanje dece kao i bolju socijalizaciju i komunikaciju u radu sa malim grupama. Visokoprofesionalan kreativan nastavni kadar je spreman da odgovori različitim izazovima u svakodnenom radu sa decom.

Srednja škola “Global” u Subotici, osnovana je 2006. godine. Nastava se u ovoj ustanovi organizuje na srpskom i mađarskom jeziku, u skladu sa nastavnim planom i programom koji propisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Školska zgrada se nalazi u centru grada sa kvalitetnim enterijerom. Sve učionice opremljene su modernim nastavnim sredstvima i video nadzorom radi bezbednosti učenika.

U PU “ Winnieland” rad se zasniva na razvijanju istraživačkog duha, kritičkog mišljenja, različitosti i tolerancije. Naš vrtić je akreditovan  od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2014.godine. Vaspitno-obrazovni proces se ne odvija samo unutar  naše ustanove, već se deca odvode i na kulturne i sportske manifestacije. Zaposleni u našoj ustanovi su kvalifikovani stručnjaci u radu sa decom tako da je boravak dece siguran, edukativan i zabavan. Tim  u našoj predškolskoj ustanovi čine psiholog, medicinska sestra-vaspitač i kvalifikovani vaspitači i stiče se visoko predškolsko obrazovanje koje je detetu neophodno.

Osnovni zadatak vaspitanja dece ranog uzrasta je očuvanje, podržavanje i oplemenjivanje spontanog izraza deteta u  odnosu na okolinu i poštovanje  njegove individualne osobenosti.