Pretražite uz pomoć gornjeg polja ili kliknite na mehurić da se pojave podaci u preduzeću.

lečenje dece

Dečija ordinacija “PEDIATRICA” osnovana je od strane Dr Čile Ladocki Salma pedijatar dečiji kardiolog i Dr Anele Poznan pedijatar dečiji nefrolog pre 18 godina. Ordinacija pruža usluge prevencije lečenja, sistematskih pregleda kao i preglede dečijeg kardiologa i nefrologa za decu od rođenja do perioda adolescencije.