Politehnička škola organizuje virtuelna "Otvorena vrata"

Šetnju kroz dvorište, hodnike, učionice i kabinete škole, pozdravne reči direktora, psihologa i pedagoga, te detaljne informacije o obrazovnim profilima i planu upisa za narednu školsku godinu, mogu pronaći budući srednjoškolci u segmetu "Otvorena vrata 2020." na sajtu Politehničke škole.

- Zahvaljujući entuzijazmu kolega i potrebi da se pripremimo za upis u narednu školsku godinu, došli smo na ideju da, kako se nastava odvijala na daljinu, zašto ne bismo i školu kroz manifestaciju "Otvorena vrata" predstavili na isti način. Postoje resursi koji nam to omogućavaju, a takođe je dobro što zainteresovani đaci sve informacije mogu da pronađu na jednom mestu - kaže Iso Planić, direktor Politehničke škole.

Politehnička škola gotovo svake godine uvede po jedan novi obrazovni profil, a to neće izostati ni ovog puta. Pred budućim srednjoškolcima je novi smer Rukovodilac građevinskom mehanizacijom na području rada Geodezija i građevinarstvo, po dualnom modelu obrazovanja.

- Đaci koji upišu ovaj smer, steći će kompetencije da rukuju građevinskom mehanizacijom, što znači da će načiti da rukuju sa mašinama za iskop zemlje, dizalizama, a zahvaljujući saradnji sa pojedinim kompanijama, u narednom periodu ćemo nabaviti i simulator, tako da će, kao što piloti uče da upravljaju avionom u simulatoru, naši đaci učiti na simulatoru da rukuju građevinskom mehanizacijom - dodaje Planić.

Pored ovog, Politehnička škola planira da u školskoj 2020/2021. godini u prvi razred upiše još osam odeljenja na četiri područja rada, na tri nastavna jezika - srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku.

Budućim srednjoškolcima koji su zainteresovani za područje rada Geodezija i građevinarstvo, na raspolaganju su još smerovi Arhitektonski tehničar (dva odeljenja) i Dekorater zidnih površina, a kada je u pitanju područje rada Šumarstvo i obrada drveta, mali maturanti mogu da biraju između smerova Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera i Operater za izradu nameštaja po dualnom modelu obrazovanja.

Područje rada Grafičarstvo donosi još dva smera, Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje po dualnom modelu obrazovanja i Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda, a za one koje zanima područje rada Kultura, umetnost i javno informisanje na raspolaganju je smer Likovni tehničar/Tehničar za dizajn enterijera i industrijskih proizvoda.

Izvor: www.subotica.com