Naziv:
GUTENBERGOV PARK
PIB:
112509697
Adresa:
Gutenbergova 13, Subotica
Telefoni:
+381 69/ 300 1500
Web:
https://gutenbergovpark.com/
Radno vreme danas:
08:00-16:00
Zatvoreno
Posetioci: 2026
O nama

Stambeno-poslovni kompleks “GUTENBERGOV PARK” smešten je u mirnom delu Subotice,na raskrsnici ulica Partizanskih baza i Gutenbergove, izmešten od gradske gužve.Arhitektonski koncept prati ideju jednostavnosti,čime je dobijen elegantni volumen uklopljen u pitomi kontekst ovog dela grada.Kompleks nudi kvalitetniji standard stanovanja, koji osim stanovanja ima i dodatne sadržaje.Prizemlje je javnog karaktera, sa trgovačkim i ugostiteljskim sadržajima,shodno potrebama savremenog načina života čoveka.U okviru kompleksa nalazi se parking kapacitiran za sve stambene i poslovne sadržaje u zgradi, zajedno sa ostalim servisnim i tehničkim prostorima.Oprema stanova je visokog kvaliteta kako bi se osiguralamaksimalna udobnost stanovanja.


Zatvoreno
Posetioci: 2026
Radno vreme danas: 08:00-16:00
Mapa
Pošalji poruku
Detaljan opis o firmi

Stambeno-poslovni kompleks “Gutenbergov Park” smešten je u mirnom delu Subotice,na raskrsnici ulica Partizanskih baza i Gutenbergove, izmešten od gradske gužve.Arhitektonski koncept prati ideju jednostavnosti,čime je dobijen elegantni volumen uklopljen u pitomi kontekst ovog dela grada.Kompleks nudi kvalitetniji standard stanovanja, koji osim stanovanja ima i dodatne sadržaje.Prizemlje je javnog karaktera, sa trgovačkim i ugostiteljskim sadržajima,shodno potrebama savremenog načina života čoveka.U okviru kompleksa nalazi se parking kapacitiran za sve stambene i poslovne sadržaje u zgradi, zajedno sa ostalim servisnim i tehničkim prostorima.Oprema stanova je visokog kvaliteta kako bi se osiguralamaksimalna udobnost stanovanja.

 

SPECIFIKACIJE

 

Konstruktivni sistem objekta je ‘’skeletna konstrukcija’’ sa armirano betonskim stubovima, armirano betonskim platnima i AB punim pločama koje se oslanjaju direktno na AB stubove. Međuspratne konstrukcije sa AB stubovima i platnima formiraju jedinstveni prostorni okvir. Svi unutrašnji i fasadni zidovi se izvode od blokova. Fasadni zidovi su od termo bloka, debljina zida d=20 cm, sa termoizolacijom odnosno demit fasadom d=12cm. Zidovi između hodnika i stambenih jedinica su od bloka debljine d=25cm. Zidovi stambenih jedinica prema hodnicima su obloženi termoizolacijom debljine d=5cm. Unutrašnji pregradni zidovi između stanova su od termoakustik bloka debljine d=25cm, dok su pregradni zidovi između prostorija unutar stambenih jedinica i poslovnih prostora od blokova debljine d=10cm. U cilju smanjenja strukturalne buke, predviđeno je izvođenje podnih obloga u sistemu plivajućih podova, koji podrazumeva odvajanje podne obloge od konstrukcije objekta zvučno-apsorbujućom izolacijom koja prigušuje zvuk. Planirano je termoizolovanje celog objekta kako fasade (d=12cm), krovne ploče (minimalna debljina termoizolacionog sloja d=25cm), tako i ploče prizemlja objekta. Toplifikacija planiranih poslovnih prostora i stambenih jedinica je planirana priključenjem na termo-energetsku gasnu mrežu Subotica Gas.STANOVIGlavni ulaz u stambeni deo objekta – lamele 3 je predvidjen iz ulice Partizanskih baza. U objektu je, na ukupno tri stambene etaže, povezane liftom i stepeništem, predviđeno 27 stanova različitih struktura od dvosobnih do trosobnih. U stanovima je predviđeno postavljanje višeslojnog parketa I klase i prvoklasne keramike. Fasadna stolarija je predviđena od šestokomornih PVC profila sa ispunom od termopan stakla. Sve prostorije kod kojih se pravilnicima zahteva imaju prirodno osvetljenje i provetravanje, dok se ostale prostorije provetravaju veštačkim putem. Svi stanovi imaju terasu, a veći stanovi imaju dvostranu orijentaciju.POSLOVNI PROSTORIU prizemlju objekta formirano je 7 poslovnih prostora. Pristup poslovnim prostorima je predviđen iz ulice Partizanskih baza, Gutenbergove i iz pravca pristupne ulice na bočnoj strani objekta. Poslovni prostori su predviđeni kao prostori sa fleksibilnom prostornom organizacijom, pri čemu postoji mogućnost spajanja lokala u skladu sa zahtevima kupca. Svetla visina poslovnih prostora je min. 3,65m. Fasadni portali su predviđeni od kvalitetnih plastificiranih aluminijumskih profila sa ispunom od termopan stakla.

reklamni baner