Naziv:
HARMATH NEKRETNINE DOO
PIB:
112968234
Adresa:
Korzo 7/C
Telefoni:
+381 64/28 29 425
Web:
http://www.harmathnekretnine.rs/
Radno vreme danas:
09:00-15:00
Zatvoreno
Posetioci: 1620
O nama

"Harmath nekretnine"  je kompanija koja  se bavi posredovanjem u prometu, zakupu i renoviranju nepokretnosti. Prodaja, zakup ili renoviranje nepokretnosti se ne dešava često u životima ljudi i predstavlja veliki izazov. Iz tog razloga, misija i osnovna poslovna orijentacija naše kompanije je inovativnost i sveobuhvatnost pružanih usluga kroz široku lepezu pravno – administrativnih i praktičnih radnji koje smo spremni da organizujemo i sprovedemo umesto, a istovremeno u interesu klijenata. Nastojimo da želje i zahteve klijenata doživljamo kao sopstvene i da pružamo maksimum posvećenosti u cilju ispunjenja istih. Pored ovoga bavimo se i renoviranjem nekretnina, u saradnji sa proverenim timom zanatlija.Naše višegodišnje iskustvo prenosimo na naše klijent. 


Zatvoreno
Posetioci: 1620
Radno vreme danas: 09:00-15:00
Galerija
Mapa
Pošalji poruku
Detaljan opis o firmi

NAŠA MISIJA

Naša kompanija se bavi posredovanjem u prometu, zakupu i renoviranju nepokretnosti.  Prodaja, zakup ili renoviranje nepokretnosti se ne dešava često u životima ljudi i predstavlja veliki izazov. Iz tog razloga, misija i osnovna poslovna orijentacija naše kompanije je inovativnost i sveobuhvatnost pružanih usluga kroz široku lepezu pravno – administrativnih i praktičnih radnji koje smo spremni da organizujemo i sprovedemo umesto, a istovremeno u interesu klijenata. Nastojimo da želje i zahteve klijenata doživljamo kao sopstvene i da pružamo maksimum posvećenosti u cilju ispunjenja istih.

 

USLUGE:

RENOVIRANJE NEKRETNINE

Naša kompanija posreduje i u renoviranju nepokretnosti, a sve u saradnji sa timom zanatlija sa kojima duže vreme sarađujemo. Osnovni kriterijum pri izboru zanatlija je odnos cene i kvaliteta usluga, te naši klijenti ostvaruju uštedu na vremenu i energiji jer ne treba da se bave traženjem izvođača radova, izradom upita za ponude, upoređivanjem ponuda i organizovanjem renoviranja. Jedini zadatak klijenta je da kroz komunikaciju sa nama iznese svoje zahteve, a mi uvažavajući želje klijenta obavljamo sve ostale aktivnosti.

 

INVESTICIONA ULAGANJA

Inflacija kao konstantna ekonomska kategorija dovodi do obezvređivanja novca. Jedini način za očuvanje i uvećanje realne vrednosti postojećeg kapitala je investiranje. Naša kompanija obezbeđuje savetodavne usluge klijentima koji žele da investiraju svoj kapital u nepokretnosti.  Savetodavne usluge pri investicionom ulaganju u nepokretnosti podrazumevaju pronalaženje investicionih prilika, izradu kalkulacije oplodnje kapitala, sigurnosti ulaganja i potrebnog vremena za povrat investicije u skladu sa projekcijama budućih tržišnih trendova

 

OPERATIVNO ODRŽAVANJE ZAKUPODAVNOG ODNOSA

Administrativno – pravno održavanje zakupodavnog odnosa podrazumeva pronalaženje zakupca po nalogu klijenata, izradu ugovora o zakupu, vođenje računa o naplati ugovorene zakupnine i režijskih troškova, brigu o potrebama stambene zajednice u kojoj se nalazi nepokretnost i periodičnom izveštavanju klijenta o preduzetim radnjama.

Kako funkcioniše?

  1. Pronalaženje zakupca  – Klijent nas upoznaje sa postojećim očekivanjima u vezi prihoda od izdavanja u zakup nepokretnosti , na osnovu čega pristupamo analizi tržišta i postojeće potražnje.
  2. Administrativno – pravni poslovi – podrška klijentu  pri realizaciji izradi i zaključivanju ugovora o zakupu, vođenju računa o naplati ugovorene zakupnine i režijskih troškova, brigi o potrebama stambene zajednice u kojoj se nalazi nepokretnost i periodično izveštavanje klijenta o preduzetim radnjama

 

ZAŠTO HARMATH NEKRETNINE?

  1. Višegodišnje iskustvo – privredno društvo „HARMATH NEKRETNINE“ DOO SUBOTICA je kompanija koja je nastala kao rezultat višegodišnjeg prisustva osnivača na tržištu nepokretnosti, a sve u želji da stečenja znanja i iskustva sa entuzijazmom podeli sa budućim klijentima.
  2. Briga o klijentima - Naša poslovna ideologija i etika rada je usmerena ka maksimalnom rasterećenju klijenata. Sveobuhvatnost naših usluga omogućuje klijentu sistem „ključ u ruke“ u odnosu na sve radnje koje su vezane za nepokretnosti. Osim konvencionalnih usluga drugih agencija za nekretnine, naša kompanija teži ka potpunom rasterećenju klijenata ( u meri u kojoj zahtevaju ), i to pružanjem sledećih nekonvencionalnih usluga:
  • Planiranje, projektovanje, organizovanje i izvođenje renoviranja nepkretnosti u saradnji sa eksternim poslovnim partnerima
  • Savetodavne usluge pri investicionom ulaganju u nepokretnosti podrazumevaju pronalaženje investicionih prilika, izradu kalkulacije oplodnje kapitala, sigurnosti ulaganja i potrebnog vremena za povrat investicije u skladu sa projekcijama budućih tržišnih trendova
  • Administrativno – pravno održavanje zakupodavnog odnosa podrazumeva pronalaženje zakupca po nalogu klijenata, izradu ugovora o zakupu, vođenje računa o naplati ugovorene zakupnine i režijskih troškova, brigu o potrebama stambene zajednice u kojoj se nalazi nepokretnost i periodičnom izveštavanje klijenta o preduzetim radnjama.
  1. Opširan broj nekretnina – nastojanje naše kompanije je da kvalietom pružanih usluga uspostavimo saradnju sa što većim brojem klijentata. Smatramo da se kvalitet usluga meri realizacijom predmeta posredovanja, te je naš fokus usmeren na povezivanje zainteresovanih strana i kvalitetnu prezentaciju ostvarenja obostranih interesa pri realizaciji posla, ali istovremeno i na bogaćenje broja klijenata kako na strani ponude, tako i na strani potražnje što je preduslov za realizaciju poslova u interesu svih uključenih strana.
  2. Preciznost – preciznost, profesionalnost i poslovnost kroz kvalitetnu organizacionu i  admistrativno – pravnu podršku su naši osnovni instrumenti u saradnji sa klijentima. Ovaj pristup nam omogućuje da se klijentima pružaju najtačniji podaci o predmetu posredovanja, egzistirajućim tržišnim prilikama i očekivanim trendovima.

 

 

reklamni baner