Rad na otvorenom pri visokim temperaturama samo uz mere bezbednosti

Član 9 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i niz podzakonskih akata, govore o obavezama poslodavaca i merama koje treba da preduzmu kako bi sačuvali bezbednost i zdravlje svojih radnika, a smernice Uprave za bezbednost Ministarstva rada govore o tome kako bi rad na otvorenom trebalo da se odvija. Radnici zaposleni na gradilištima i oni koji rade u poljoprivredi, teži deo posla trebalo bi da obave tokom ranih jutarnjih časova.

- U skladu sa tim smernicama, poslodavci treba da organizuju rad tako da se počinje u radnim jutarnjim časovima, odnosno u 5 ili 6 časova, kao i da se pravi prekid rada, ako je to moguće i ako tehnološki proces rada dozvoljava, od 11 do 15 časova. Poslodavci imaju i niz drugih obaveza, a prvenstveno su dužni da zaposlenima obezbede dovoljnu količinu sveže vode i da im omoguće prostor gde će praviti pauze - objašnjava Božo Ivković, šef Odseka Inspekcije rada za Severnobački okrug.

Inspekcija rada će, ukoliko utvrdi da se poslodavac ne pridržava mera propisanih zakonom, protiv njega i odgovornog lica kod poslodavca podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a propisane kazne dostižu i do dva miliona dinara. U Severnobačkom okrugu ove, kao ni prethodne godine, nije bilo slučajeva nepoštovanja mera bezbednosti na visokim temperaturama, ističe Ivković.

- Temperatura od 36 stepeni je ta za koju se smatra da ugrožava život, odnosno zdravlje zaposlenih koji su duži vremenski period izloženi toj temperaturi, odnosno zaposlenima koji rade na otvorenom u građevinarstvu ili poljoprivredi. To se tretira kao povreda na radu i u ovom slučaju, poslodavac je dužan da u roku od 24 časa od nastale povrede na radu o tome obavesti Policijsku upravu, odnosno Odsek Inspekcije rada, a takođe nas obaveštava i Opšta bolnica Subotica i do sada nismo imali slučaj povrede na radu - dodaje Ivković.

Poslodavac bi zaposlene trebalo da obuči i za pružanje prve pomoći, kako bi mogli da uoče simptome koji nastaju kao posledica dužeg izlaganja suncu, a mogu dovesti do toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, napominje sagovornik i dodaje da bi poslodavac u skladu sa aktom o proceni rizika za radna mesta, trebalo da omogući radnicima da tokom letnjih meseci koriste uniformu od laganijih i prozračnijih materijala.

Izvor: www.subotica.com