Raspisan konkurs za dodelu učeničkih stipendija za deficitarna zanimanja tehničke struke

Stipendiju mogu ostvariti učenici prvog razreda srednje škole deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke, trećeg stepena stručne spreme, odnosno učenici Tehničke škole "Ivan Sarić" na smerovima bravar-zavarivač, industrijski mehaničar, vozač motornih vozila i električar, kao i učenici Politehničke škole na smerovima operater za izradu nameštaja i operater za osnovne građevinske radove. Uslov za konkurisanje je da su učenici sa navedenih smerova državljani Republike Srbije i da prvu godinu srednje škole upisuju kao redovni učenici.

Pravo na stipendiju nemaju učenici koji na polugodištu imaju dve negativne ocene, ako Komisija za dodelu stipendija utvrdi da su prilikom konkurisanja dali neistinite podatke i ako u toku školske godine napuste školovanje.

Prijavu za konkurs, učenici mogu preuzeti u Gradskom uslužnom centru (Trg slobode 1), odnosno sa veb-sajta Grada Subotice. Prijave je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, neposredno Komisiji za dodelu stipendija sa naznakom "Prijava za konkurs za dodelu stipendije za učenike prvih razreda srednjih škola", predajom u Gradskom uslužnom centru ili poštom.

Konkurs je otvoren od 24. jula do 7. avgusta, a neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Više informacija o konkursu, zainteresovani kandidati modu dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Subotica (Trg slobode 1, 3. sprat/305), putem telefona 024/626-883 ili na ovom linku.

Izvor: www.subotica.com